សូមស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មី និង រីករាយបុណ្យចូលឆ្នាំចិន ពីLiberty! ពួកយើងសង្ឃឹមថា លោកអ្នកនឹងចាប់ផ្តើមឆ្នាំថ្មីនេះដោយភាពរុងរឿង  និងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចជាមួយឱកាសថ្មីៗ។

ដើម្បីចាប់ផ្តើមឆ្នាំថ្មីនេះ  Liberty​

មានសេចក្តីរំភើបរីករាយក្នុងការបើកដំណើរការប្រូម៉ូសិន “Cashback” ដ៏ពិសេស សម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង! 

ចាប់ពីថ្ងៃទី 01 ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី 28 ខែកុម្ភៈ សម្រាប់រាល់ប្រតិបត្តិការចាប់ពី $1000 ឬច្រើនជាងនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ត្រឡប់មកវិញចំនួន $5 ។  ប្រសិនបើប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកមានចំនួន $2000 ឬច្រើនជាងនេះ អ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ $10 ។ លើសពីនេះទៅទៀត ប្រសិនបើប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក មានចំនួនចាប់ពី $3000ឡើង អ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ត្រលប់មកវិញចំនួន $15។

ចាប់យកឱកាសដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់រហូតដល់ $50 សម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសពី $10,000! គ្មានពេលកំណត់សម្រាប់ការបើកយកទឹកប្រាក់!

កុំខកខានប្រូម៉ូសិន “Cashback” ដ៏រំភើបបំផុតសម្រាប់អតិថិជនរបស់ Liberty ណា!

ទាញយកកម្មវិធី និងរីករាយជាមួយអត្រាប្ដូរប្រាក់ដ៏ប្រកួតប្រជែងបំផុតនៅលើទីផ្សារ ជាមួយសេវាកម្មរបស់ Liberty៖

?IOS: https://apps.apple.com/vn/app/liberty-exchange-transfer/id6443711280

?Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=kh.com.libertycurrencyexchange