Chính sách sử dụng

Cảm ơn bạn đã lựa chọn Liberty Currency Exchange để thực hiện chuyển đổi ngoại tệ trong các giao dịch tài chính của bạn. Trước khi quyết định sử dụng dịch vụ, xin vui lòng đọc kỹ và chấp nhận các điều khoản sử dụng dưới đây.

Các điều khoản này sẽ được coi là một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn và Liberty Currency Exchange. Trong trường hợp không đồng ý với bất kỳ mục nào thuộc điều khoản, xin quý khách vui lòng không sử dụng dịch vụ mà chúng tôi chúng tôi cung cấp.

Liberty Currency Exchange có quyền sửa đổi các thông tin về điều khoản sử dụng. Bất kỳ sự thay đổi liên quan sẽ được thông báo cho bạn thông qua bài đăng trên trang web, qua thông báo ứng dụng hoặc qua email của chúng tôi.

Những thay đổi này sẽ có hiệu lực sau ba mươi (30) ngày kể từ khi được đăng (Ngày Hiệu lực Mới). Bản mới nhất về điều khoản sử dụng luôn được cập nhật tại https://libertycurrency.co/.

Hành động tiếp tục sử dụng dịch vụ sau Ngày Hiệu lực Mới đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận tất cả các thay đổi được thực hiện.

Để đảm bảo quyền lợi của bạn, chúng tôi đề nghị bạn thường xuyên kiểm tra mục Điều khoản Sử dụng. Trong trường hợp không chấp thuận những thay đổi từ chính sách mới, xin vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức và thông báo cho Liberty Currency Exchange qua email theo địa chỉ info@libertycurrencyexchange.com.kh.

Điều khoản sử dụng được sửa đổi lần cuối vào ngày 14 tháng 7 năm 2023.

Mục đích của trang web

1.1 Trang web và ứng dụng của Liberty Currency Exchange cung cấp cho người dùng một nền tảng trực tuyến tiện lợi, an toàn trong việc thực hiện việc chuyển đổi ngoại tệ.

1.2 Liberty Currency Exchange không cung cấp lời khuyên tài chính hoặc đưa ra bất kỳ khẳng định nào về tính phù hợp hoặc lợi nhuận của các giao dịch tiền tệ. Người dùng sẽ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định liên quan đến tài chính của mình, hoặc trong trường hợp cần thiết, người dùng nên tìm kiếm lời khuyên từ một bên ​​độc lập.

Nghĩa vụ và Trách nhiệm của Người Dùng

2.1 Người dùng phải có nghĩa vụ sử dụng ứng dụng và dịch vụ của Liberty Currency Exchange một cách có trách nhiệm và tuân thủ các luật và quy định được áp dụng.

2.2 Người dùng tuyệt đối không được tham gia bất kỳ hoạt động nào có thể vi phạm quyền của người khác, xâm phạm quyền riêng tư, cản trở các hoạt động hợp pháp hoặc truyền tải những nội dung xấu.

2.3 Người dùng có trách nhiệm bảo mật và bảo mật thông tin đăng nhập tài khoản của mình và phải báo cáo ngay lập tức bất kỳ hành vi truy cập trái phép hoặc xâm phạm bảo mật khác.

Giấy phép hạn chế và sự cấp phép sử dụng
3.1 Liberty Currency Exchange cấp cho người dùng một giấy phép hạn chế, không độc quyền, không chuyển nhượng, để người dùng truy cập và sử dụng ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi.

3.2 Người dùng không được sửa đổi, đảo ngược công nghệ hoặc sử dụng ứng dụng và dịch vụ của Liberty Currency Exchange cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản đã được ký trước đó.

Biện pháp xử lý vi phạm

Trong trường hợp vi phạm các Điều khoản Sử dụng, Liberty Currency Exchange có thể áp dụng các biện pháp thích hợp để giải quyết vi phạm.

Các biện pháp này nhằm đảm bảo tuân thủ Điều khoản Sử dụng và duy trì tính chất chính trị của dịch vụ của chúng tôi. Các biện pháp xử lý vi phạm có thể bao gồm, nhưng không giới hạn:

4.1 Cảnh cáo: Liberty Currency Exchange có thể cảnh cáo người dùng, thông báo về vi phạm và hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dùng khắc phục vấn đề.

4.2 Tạm ngưng tài khoản: Liberty Currency Exchange có quyền tạm ngừng tài khoản của người dùng tạm thời như sự trừng phạt do hành vi vi phạm Điều khoản sử dụng. Trong thời gian bị tạm ngừng, người dùng có thể bị hạn chế truy cập vào một số tính năng hoặc dịch vụ.

4.3 Chấm dứt tài khoản: Trong những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, Liberty Currency Exchange có thể chấm dứt tài khoản của người dùng vĩnh viễn. Hành động này sẽ dẫn đến việc mất quyền truy cập vào tất cả các dịch vụ và dữ liệu liên quan đến tài khoản.

4.4 Hành động pháp lý: Nếu cần thiết, Liberty Currency Exchange có thể khởi kiện người dùng để yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc đảm bảo tuân thủ Điều khoản Sử dụng.

Quyền quyết định về biện pháp xử lý vi phạm thuộc quyền quyết định của Liberty Currency Exchange. Các yếu tố như mức độ nghiêm trọng của vi phạm, lịch sử hành vi người dùng và các yếu tố khác liên quan sẽ được xem xét khi đưa ra quyết định này.

Quyền riêng tư và thông tin cá nhân

5.1 Liberty Currency Exchange tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và xử lý thông tin cá nhân theo chính sách riêng tư của mình.

5.2 Người dùng chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân chính xác, và Liberty Currency Exchange áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu người dùng. Tuy nhiên, không có phương thức chuyển đổi nào là 100% an toàn.

Bảo mật

6.1 Trách nhiệm của người dùng
6.1.1 Người dùng phải có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập tài khoản Liberty Currency Exchange của mình.

6.1.2 Người dùng không được chia sẻ thông tin đăng nhập tài khoản của mình hoặc cho phép truy cập trái phép.

6.1.3 Người dùng nên báo cáo ngay lập tức bất kỳ truy cập trái phép hay vi phạm bảo mật nào có dấu hiệu đáng ngờ.

6.2 Biện pháp bảo mật của Liberty Currency Exchange
6.2.1 Liberty Currency Exchange sử dụng các biện pháp bảo mật về mặt kỹ thuật và vật lý để bảo vệ thông tin người dùng.

6.2.2 Công nghệ mã hóa được sử dụng để bảo vệ quá trình truyền dữ liệu an toàn trong các giao dịch trực tuyến.

6.2.3 Liberty Currency Exchange theo dõi hệ thống để phát hiện các lỗ hổng có khả năng và thực hiện các biện pháp thích hợp để khắc phục rủi ro.

7.3 Rủi ro và hạn chế
7.3.1 Người dùng cần chấp nhận rằng không có phương pháp chuyển đổi hay lưu trữ nào là 100% an toàn, vì vậy người dùng nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo thông tin cá nhân trên phương tiện trực tuyến.

7.3.2 Người dùng nên nhận thức rõ về các rủi ro cơ bản và thường xuyên cập nhật thiết bị và phần mềm của họ để tăng tính bảo mật.

7.4 Lừa đảo và các mối đe dọa về bảo mật
7.4.1 Liberty Currency Exchange sẽ không bao giờ yêu cầu thông tin đăng nhập tài khoản hoặc thông tin nhạy cảm qua các kênh liên lạc không chính thống. Người dùng nên cảnh giác với những hành vi lừa đảo và báo cáo cho Liberty Currency Exchange khi gặp các sự cố đáng ngờ.

Tuân thủ luật và quy định

7.4.2 Liberty Currency Exchange tuân thủ luật và quy định được áp dụng hiện hành để duy trì bảo mật và bảo vệ dữ liệu người dùng.

7.4.3 Người dùng có trách nhiệm tuân thủ các luật và quy định áp dụng khi sử dụng dịch vụ của Liberty Currency Exchange.

Các sửa đổi và chấm dứt

7.1 Liberty Currency Exchange có quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ hoặc các điều khoản này mà không cần thông báo trước.

7.2 Người dùng có thể chấm dứt tài khoản Liberty Currency Exchange của mình bất kỳ lúc nào theo quy trình đóng tài khoản.

Luật pháp áp dụng và giải quyết tranh chấp
8.1 Các điều khoản này được quy định bởi pháp luật của Campuchia. Mọi tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua sự ràng buộc theo quy tắc của cơ quan luật pháp Campuchia.

8.2 Mọi khiếu nại hoặc tranh chấp không thuộc hội đồng xét xử sẽ chỉ được đưa ra tại tòa án của Campuchia

Trang web của bên thứ ba

9.1 Ứng dụng và dịch vụ của Liberty Currency Exchange có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Liberty Currency Exchange không bảo trợ hoặc chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Toàn bộ thỏa thuận

10.1 Các điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Liberty Currency Exchange và người dùng, thay thế các thỏa thuận hoặc đại diện trước đây.

Bằng cách sử dụng ứng dụng và dịch vụ của Liberty Currency Exchange, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này.

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào liên quan, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua info@libertycurrencyexchange.com.kh.