Privacy Policy

Mục lục

1. CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN NÀO?

Thông tin cá nhân bạn tiết lộ cho chúng tôi

Ngắn gọn: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký Dịch vụ, thể hiện mong muốn nhận được thông tin về chúng tôi hoặc các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi khi bạn tham gia các hoạt động trên Dịch vụ hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cá nhân do bạn cung cấp. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào bối cảnh tương tác của bạn với chúng tôi và Dịch vụ, các lựa chọn bạn thực hiện cũng như các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm những thông tin sau:

 • địa chỉ email
 • tên
 • số điện thoại
 • thông tin liên lạc xác thực

Thông tin nhạy cảm. Chúng tôi không xử lý thông tin nhạy cảm.

Dữ liệu đăng nhập mạng xã hội. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn đăng ký với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin tài khoản mạng xã hội hiện có của bạn, như Facebook, Twitter hoặc tài khoản mạng xã hội khác. Nếu bạn chọn đăng ký theo cách này, chúng tôi sẽ thu thập thông tin được mô tả trong phần có tên là “LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI XỬ LÝ ĐĂNG NHẬP MẠNG XÃ HỘI CỦA BẠN?” .

Dữ liệu ứng dụng. Nếu bạn sử dụng nhiều ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin sau nếu bạn chọn cấp cho chúng tôi quyền truy cập hoặc sự cho phép:

 • Dữ liệu Thiết bị Di động. Chúng tôi tự động thu thập thông tin thiết bị (chẳng hạn như ID, kiểu máy và nhà sản xuất thiết bị di động của bạn), hệ điều hành, thông tin phiên bản và thông tin cấu hình hệ thống, số nhận dạng thiết bị và ứng dụng, loại và phiên bản trình duyệt, kiểu phần cứng Nhà cung cấp dịch vụ Internet và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động và địa chỉ Giao thức Internet (IP) (hoặc máy chủ proxy). Nếu bạn đang sử dụng nhiều ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về mạng điện thoại được liên kết với thiết bị di động của bạn, hệ điều hành hoặc nền tảng của thiết bị di động của bạn, loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID thiết bị duy nhất của thiết bị di động của bạn và thông tin về các tính năng của ứng dụng của chúng tôi mà bạn đã truy cập.
 • Thông báo đẩy. Chúng tôi có thể yêu cầu gửi cho bạn thông báo đẩy về tài khoản của bạn hoặc một số tính năng nhất định của ứng dụng. Nếu bạn muốn từ chối nhận các loại thông tin liên lạc này, bạn có thể tắt chúng trong cài đặt thiết bị của mình.

Thông tin này chủ yếu cần thiết để duy trì tính bảo mật và hoạt động của các ứng dụng của chúng tôi, khắc phục sự cố cũng như cho mục đích báo cáo và phân tích nội bộ của chúng tôi.

Tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi phải đúng, đầy đủ và chính xác và bạn phải thông báo cho chúng tôi về mọi thay đổi đối với thông tin cá nhân đó.

2. CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Ngắn gọn: Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để cung cấp, cải thiện và quản lý Dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn nhằm mục đích bảo mật và ngăn chặn gian lận cũng như tuân thủ pháp luật. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin của bạn cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn vì nhiều lý do, tùy thuộc vào cách bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:

 • Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo và xác thực tài khoản cũng như quản lý tài khoản người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để bạn có thể tạo và đăng nhập vào tài khoản của mình cũng như duy trì tài khoản của bạn hoạt động bình thường.
 • Để cung cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ cho người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ được yêu cầu.
 • Để trả lời các câu hỏi của người dùng/đề nghị hỗ trợ cho người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để trả lời các câu hỏi của bạn và giải quyết mọi vấn đề tiềm ẩn mà bạn có thể gặp phải với dịch vụ được yêu cầu.
 • Để gửi thông tin quản trị cho bạn. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để gửi cho bạn thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, các thay đổi về điều khoản và chính sách của chúng tôi cũng như các thông tin tương tự khác.
 • Để thực hiện và quản lý đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để thực hiện và quản lý các đơn đặt hàng, thanh toán, trả lại và trao đổi được thực hiện thông qua Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để cho phép giao tiếp giữa người dùng với người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn nếu bạn chọn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi cho phép liên lạc với người dùng khác.
 • Để yêu cầu phản hồi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi cần thiết để yêu cầu phản hồi và liên hệ với bạn về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để gửi cho bạn thông tin thị trường và khuyến mại. Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi cho mục đích tiếp thị của chúng tôi, nếu điều này phù hợp với sở thích tiếp thị của bạn. Bạn có thể từ chối nhận email tiếp thị của chúng tôi bất cứ lúc nào. Để biết thêm thông tin, xem “QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ GÌ?” phía dưới .
 • Để phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu đến bạn. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để phát triển và hiển thị nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa phù hợp với sở thích, vị trí của bạn, v.v.
 • Để gửi lời chứng thực. Chúng tôi đăng giấy chứng nhận trên Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa thông tin cá nhân.
 • Để bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn như một phần trong nỗ lực giữ cho Dịch vụ của chúng tôi an toàn và bảo mật, bao gồm cả việc giám sát và ngăn chặn gian lận.
 • Để quản lý các cuộc rút thăm trúng thưởng và các cuộc thi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để quản lý các cuộc rút thăm trúng thưởng và các cuộc thi.
 • Để đánh giá và cải thiện Dịch vụ, sản phẩm, hoạt động tiếp thị và trải nghiệm của bạn. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết để xác định xu hướng sử dụng, xác định tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo cũng như đánh giá và cải thiện Dịch vụ, sản phẩm, hoạt động tiếp thị và trải nghiệm của bạn.
 • Để nhận biết xu hướng sử dụng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để hiểu rõ hơn cách chúng được sử dụng để chúng tôi có thể cải thiện chúng.
 • Để xác định tính hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để hiểu rõ hơn cách cung cấp các chiến dịch tiếp thị và khuyến mại phù hợp nhất với bạn.
 • Để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, đáp ứng các yêu cầu pháp lý và thực hiện, thiết lập hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi.

3. CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN KHI NÀO VÀ VỚI AI?

Ngắn gọn: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong các tình huống cụ thể được mô tả trong phần này và/hoặc với các bên thứ ba như sau.

Chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Chuyển nhượng doanh nghiệp. Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển giao thông tin của bạn liên quan đến hoặc trong quá trình đàm phán về bất kỳ hoạt động sáp nhập, bán tài sản công ty, tài trợ hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác.
 • Chi nhánh. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các chi nhánh của chúng tôi, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ yêu cầu các chi nhánh đó tôn trọng thông báo về quyền riêng tư này. Các chi nhánh bao gồm công ty mẹ của chúng tôi và bất kỳ công ty con, đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát chung với chúng tôi.

4. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI XỬ LÝ ĐĂNG NHẬP MẠNG XÃ HỘI CỦA BẠN?

Ngắn gọn: Nếu bạn chọn đăng ký hoặc đăng nhập vào Dịch vụ của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội, chúng tôi có thể có quyền truy cập vào một số thông tin nhất định về bạn.

Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng đăng ký và đăng nhập bằng chi tiết tài khoản mạng xã hội bên thứ ba của bạn (như thông tin đăng nhập Facebook hoặc Twitter của bạn). Khi bạn chọn thực hiện việc này, chúng tôi sẽ nhận được thông tin hồ sơ nhất định về bạn từ nhà cung cấp mạng xã hội của bạn. Thông tin hồ sơ mà chúng tôi nhận được có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp mạng xã hội liên quan nhưng thường sẽ bao gồm tên, địa chỉ email, danh sách bạn bè và ảnh hồ sơ của bạn cũng như các thông tin khác mà bạn chọn công khai trên nền tảng mạng xã hội đó.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin chúng tôi nhận được cho các mục đích được mô tả trong thông báo về quyền riêng tư này hoặc được thông báo rõ ràng cho bạn trên Dịch vụ liên quan. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về việc nhà cung cấp mạng xã hội bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân của bạn vào mục đích khác. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại thông báo về quyền riêng tư của họ để hiểu cách họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cũng như cách bạn có thể đặt tùy chọn quyền riêng tư của mình trên trang web và ứng dụng của họ.

5. CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

Ngắn gọn: Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong thông báo về quyền riêng tư này trừ khi luật pháp có yêu cầu khác.

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích nêu trong thông báo về quyền riêng tư này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn (chẳng hạn như thuế, kế toán hoặc các yêu cầu pháp lý khác). Thông báo này không có mục đích yêu cầu chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn khoảng thời gian mà người dùng có tài khoản với chúng tôi.

Khi chúng tôi không có nhu cầu kinh doanh hợp pháp liên tục để xử lý thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin đó hoặc nếu điều này là không thể (ví dụ: vì thông tin cá nhân của bạn đã được lưu trữ trong kho lưu trữ dự phòng), thì chúng tôi sẽ lưu trữ an toàn thông tin cá nhân của bạn và cách ly nó khỏi mọi hoạt động xử lý tiếp theo cho đến khi có thể xóa.

6. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ GÌ?

Ngắn gọn:  Bạn có thể xem lại, thay đổi hoặc xoá tài khoản của mình bất cứ lúc nào.

 

Nếu bạn sống ở Liên minh EU hoặc Vương quốc Anh và bạn tin rằng chúng tôi đang xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách bất hợp pháp, bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu tại địa phương của mình. Bạn có thể tìm thấy chi tiết liên lạc của họ ở đây: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Nếu bạn ở Thụy Sĩ, chi tiết liên hệ của cơ quan bảo vệ dữ liệu có tại đây: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Rút lại sự đồng ý của bạn: Nếu chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn, có thể là sự đồng ý rõ ràng và/hoặc ngụ ý tùy thuộc vào luật hiện hành, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng chi tiết liên hệ được cung cấp trong phần “BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY BẰNG CÁCH NÀO?” phía dưới.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý trước khi rút tiền và khi luật hiện hành cho phép, nó sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn được thực hiện dựa trên cơ sở xử lý hợp pháp ngoài sự đồng ý.

Từ chối nhận thông tin tiếp thị và quảng cáo: Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email mà chúng tôi gửi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin chi tiết được cung cấp trong phần “BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY BẰNG CÁCH Nào?” phía dưới. Sau đó, bạn sẽ bị xóa khỏi danh sách tiếp thị. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể liên lạc với bạn – ví dụ: để gửi cho bạn các tin nhắn liên quan đến dịch vụ cần thiết cho việc quản lý và sử dụng tài khoản của bạn, để đáp ứng các yêu cầu dịch vụ hoặc cho các mục đích phi tiếp thị khác.

Thông tin tài khoản

Nếu bạn muốn xem lại hoặc thay đổi thông tin trong tài khoản của mình hoặc chấm dứt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào, bạn có thể:

 • Đăng nhập vào cài đặt tài khoản của bạn và cập nhật tài khoản người dùng của bạn.

Theo yêu cầu chấm dứt tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản và thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin trong hồ sơ của mình để ngăn chặn gian lận, khắc phục sự cố, hỗ trợ mọi cuộc điều tra, thực thi các điều khoản pháp lý của chúng tôi và/hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành.

7. KIỂM SOÁT TÍNH NĂNG KHÔNG THEO DÕI

Hầu hết các trình duyệt web cũng như một số hệ điều hành và ứng dụng di động đều bao gồm tính năng Không theo dõi (“DNT”) hoặc cài đặt mà bạn có thể kích hoạt để báo hiệu tùy chọn quyền riêng tư của mình không cho phép giám sát và thu thập dữ liệu về hoạt động duyệt web trực tuyến của bạn. Ở giai đoạn này, chưa có tiêu chuẩn công nghệ thống nhất để nhận biết và triển khai tín hiệu DNT được hoàn thiện. Do đó, chúng tôi hiện không phản hồi các tín hiệu của trình duyệt DNT hoặc bất kỳ cơ chế nào khác tự động thông báo lựa chọn không bị theo dõi trực tuyến của bạn. Nếu tiêu chuẩn theo dõi trực tuyến được thông qua mà chúng tôi phải tuân theo trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thông lệ đó trong phiên bản sửa đổi của thông báo về quyền riêng tư này.

8. CÔNG DÂN CALIFORNIA CÓ QUYỀN RIÊNG TƯ CỤ THỂ KHÔNG?

Ngắn gọn: Có, nếu bạn là công dân California, bạn được cấp các quyền cụ thể liên quan đến quyền truy cập vào thông tin cá nhân của mình.

Mục 1798.83 của Bộ luật Dân sự California, còn được gọi là luật “Shine The Light”, cho phép người dùng là công dân California yêu cầu và nhận từ chúng tôi, mỗi năm một lần và miễn phí, thông tin về các loại thông tin cá nhân (nếu có) mà chúng tôi được tiết lộ cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp cũng như tên và địa chỉ của tất cả các bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân trong năm dương lịch trước đó. Nếu bạn là cư dân California và muốn đưa ra yêu cầu như vậy, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, cư trú tại California và có tài khoản đã đăng ký với Dịch vụ, bạn có quyền yêu cầu xóa dữ liệu không mong muốn mà bạn đăng công khai trên Dịch vụ. Để yêu cầu xóa dữ liệu đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới và bao gồm địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn cũng như tuyên bố rằng bạn cư trú tại California. Chúng tôi sẽ đảm bảo dữ liệu không được hiển thị công khai trên Dịch vụ, nhưng xin lưu ý rằng dữ liệu có thể không bị xóa hoàn toàn hoặc toàn diện khỏi tất cả các hệ thống của chúng tôi (ví dụ: bản sao lưu, v.v.).

9. CHÚNG TÔI CÓ CẬP NHẬT THÔNG BÁO NÀY KHÔNG?

Ngắn gọn: Có, chúng tôi sẽ cập nhật thông báo này khi cần thiết để tuân thủ các luật liên quan.

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật thông báo về quyền riêng tư này. Phiên bản cập nhật sẽ được biểu thị bằng ngày “Đã sửa đổi” cập nhật và phiên bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi có thể truy cập được. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo rõ ràng về những thay đổi đó hoặc bằng cách gửi thông báo trực tiếp cho bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại thông báo về quyền riêng tư này thường xuyên để được thông báo về cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.

10. BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY BẰNG CÁCH NÀO?

Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét về thông báo này, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@libertycurrencyexchange.com.kh, gọi (+855) 23 86 86 83 hoặc qua đường bưu điện tới :

LIBERTY CURRENCY EXCHANGE CO., LTD Block B, KINGS VIEW OFFICE BUILDING, St Keo Chenda, Phum 3, Sangkat Chhroy Chongva, Khan Chhroy Changva, Phnom Penh, Cambodia.

11. LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ XEM XÉT, CẬP NHẬT HOẶC XÓA DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN?

Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, thay đổi thông tin đó hoặc xóa thông tin đó. Để yêu cầu xem xét, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, vui lòng Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@libertycurrencyexchange.com.kh , hoặc gọi (+855) 23 86 86 83 .